Llanybydder & Rhydcymerau

Community Council

Gwybodaeth Ward | Ward Information

Llanybydder Ward: Electoral Division Profile

Ward Llanybydder: Proffil o'r Ardal Etholiadol

Cofnodion ac Agendâu | Minutes and Agendas

28/04/2020
Minutes
31/03/2020
Minutes Agenda
25/02/2020
Minutes Agenda
28/01/2020
Minutes Agenda
29/10/2019
Minutes Agenda
24/09/2019
Minutes
30/07/2019
Minutes
25/06/2019
Minutes Agenda
28/05/2019
Minutes
30/04/2019
Minutes Agenda
26/03/2019
Minutes
26/02/2019
Minues
29/01/2019
Minutes Agenda
30/10/2018
Minutes
25/09/2018
Minutes
31/07/2018
Minutes
26/06/2018
Minutes
29/05/2018
Minutes
24/04/2018
Minutes
27/03/2018
Minutes
28/11/2017
Minutes
31/10/2017
Minutes
26/09/2017
Minutes
25/07/2017
Minutes
27/06/2017
Minutes
30/05/2017
Minutes
25/04/2017
Minutes
28/03/2017
Minutes
28/02/2017
Minutes
31/01/2017
Minutes
29/11/2016
Minutes

Cytundeb Tendr | Tender Agreement

Community Flower Troughs - Rhydycymerau

Community Flower Troughs - Rhydycymerau
Tender agreement End Date: 29/02/2020

Iron Statuette - Cenotaph Llanybydder

Iron Statuette - Cenotaph Llanybydder
Tender agreement End Date: 01/03/2020

Communal Shelter - Llanybydder Park/Playground

Communal Shelter - Llanybydder Park/Playground
Tender agreement End Date: TENDER CLOSED

Ground Maintenance - Llanybydder Park/Cenotaph/Annedd Footpath

Ground Maintenance - Llanybydder Park/Cenotaph/Annedd Footpath
Tender agreement End Date: TENDER CLOSED

Swyddi Gwag | Vacancies

Hysbysiad am sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Gogledd o Gymuned Llanybydder

Hysbysir drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Gogledd o Gyngor Cymuned Llanybydder.

Hysbysiad am Sedd Wag - Ward y Gogledd o Gymuned Llanybydder

Notice of vacancy in the office of Councillor for the North Ward of the Community of Llanybdder

Notice is hereby given pursuant to Section 87 of the Local Government Act 1972 that a vacancy exists in the office of Councillor ofr the North Ward of Llanybydder Community Council.

Notice of Vacancy - North Ward of the Community of Llanybydder

Hysbysiad o Gyfethol - Rhydcymerau

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod 1 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod, a bod y Cyngor Cymuned yn bwriadu cyfethol.

Hysbysiad o Gyfethol - Manylion

Notice of Co-option - Rhydcymerau

Notice is hereby given that 1 vacancy has occured in the office of Councillor for the above mentioned Community/Ward, and the Community Council intends to co-opt.

Notice of Co-option - Details